Incasso & Schulden

Incasso & Betalingsachterstanden

Een juridische vraagstuk over een incassogeschil of betalingsachterstand?

Wij controleren of de rekening en de incassokosten kloppen. Een verjaarde rekening hoeft u bijvoorbeeld niet te betalen. Klopt de rekening? Voorkom dan extra kosten en schakel een Juridisch Handje in.

Heb je een onterecht incasso of rekening binnen gekregen en wil je deze graag aanvechten. Dit kan via ons met een Juridisch Handje. Hij of zij kan een bezwaarschrift opstellen en ondersteunen tijdens het gehele proces tot aan het procederen. Wij nemen uw zorgen graag uit handen.

Heeft u onterecht of een foutieve incasso gekregen meldt dit bij degene van wie je de incasso hebt ontvangen en vraag het geld terug. Wanneer dit niet gebeurd kunnen wij dit voor je regelen en zorgen dat je alsnog het geld meld en teruggestort krijgt.

Als het u niet lukt om de hypotheek te betalen, krijgt u een achterstand. Uw bank kan uw woning dan verkopen zonder toestemming van de rechter. Dit heet parate executie. Wij kunnen u helpen door contact op te nemen met uw bank, de mogelijkheden te bespreken door het doen van verschillende voorstellen om zo samen met u tot een oplossing te komen.

Lukt het u niet om tijdig de rekening te betalen en wilt u een betalingsregeling treffen. Dit voorstel kunnen wij goed voor u op papier zetten en met u kijken via welke procedure u zo snel mogelijk weer kunt betalen. Ook zullen wij contact opnemen met de schuldeiser waar de betalingsregeling mee wordt aangegaan.

Elke automatische incasso kunt u zelf binnen 8 weken terugboeken. Dit heet dan storneren. Zorg wel dat u de rekening dan op een andere manier gaat betalen. Alleen een onterechte incasso hoeft u niet te betalen.

Heeft u een onrechtmatig beslag gekregen van een deurwaarder maak hier dan bezwaar tegen. Vraag ook de deurwaarder altijd of hij toestemming heeft en vraag bewijs hiervan. Ga het gesprek aan en probeer er samen uit te komen, wanneer u hier hulp bij nodig heeft brengen wij u in contact met een Juridisch Handje.

Schulden

Een juridische vraagstuk over schulden?

Schulden oplossen lukt soms door te besparen of door het afspreken van een betalingsregeling. Een budgetcoach kan u hierbij helpen. Bij erge schulden kunt u recht hebben op schuldhulpverlening van de gemeente of wettelijke schuldsanering. Wanneer u hier hulp bij nodig heeft kunnen wij een Juridisch Handje inzetten om u hierbij te ondersteunen.

De Wet schuldsanering natuurlijke personen of Wsnp is een Nederlandse wet, die burgers een extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst. Wanneer u zich hiervoor wilt aanmelden heeft u een overzicht nodig van uw schulden. Wij kunnen dit voor u inzichtelijk maken!

Faillissement is een rechtsfiguur. Een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en is opgehouden te betalen. Wanneer u een faillissement wilt aanvragen dan kan dit en helpen wij u graag mee.

Soms kunt u schulden niet meer aflossen. Zijn er 2 of meer schuldeisers? Dan kunt u bij de rechtbank persoonlijk faillissement aanvragen. Een persoonlijk faillissement heeft grote gevolgen. Wij kijken graag met u mee hoe wij hierin kunnen ondersteunen om zo tot een aanvraag te komen.

Is het niet mogelijk om uw geldzaken zelf te regelen? Dan kunnen wij u helpen om een beschermingsbewind aan te vragen. Dit doen wij dan bij de rechter. U kunt voor uzelf of voor een familielid bewindvoering aanvragen

Wat doet een Wsnp-bewindvoerder? Hij controleert of u zich aan de regels houdt van de wettelijke schuldsanering. De bewindvoerder regelt uw geldzaken. U krijgt hier bijvoorbeeld een vast bedrag per maand om van te leven. In het begin maakt hij ook uw post open. Wij kunnen u in contact brengen met de juiste bewindvoerder waar een Juridisch Handje u in ondersteunt.

Kom in contact met de bewindvoerder die aan u is gekoppeld en geef aan dat u niet tevreden bent. Komt u er niet uit? Dan kunnen wij je helpen om een klacht in te dienen tegen de bewindvoerder. Als dat ook niet helpt, kunnen wij voor u naar de rechter of de raad voor rechtsbijstand te gaan.

Welke aansprakelijkheid heb ik op mijn schulden, ben ik hiervoor verzekerd en wat kan ik hieraan doen. Allerlei vragen waar u waarschijnlijk mee zit. Wij kunnen u helpen en adviseren u graag in het juiste advies.