FISCALITEIT LOONBELASTING

Deze opdrachtgever (een natuurlijk persoon) is door Justin geholpen door het in kaart brengen van de fiscaliteit met betrekking tot de loonbelasting van deze opdrachtgever in het kader van ontvangen honorarium voor zijn rol als commissaris bij een stichting. Justin heeft voor deze opdracht de van toepassing zijnde recht uitgezocht en toegepast op de persoonlijk situatie van deze opdrachtgever. Justin heeft dit vervolgens verwerkt in een notitie en na oplevering besproken met deze opdrachtgever. Deze opdrachtgever heeft zijn persoonlijke situatie nu inzichtelijk.

Fiscaliteit loonbelasting

4,5 uurper uur (ex. BTW)
  • Opdrachtomschrijving: fiscaal advies ten aanzien van commissarisbeloning
  • Duur van de opdracht: 4,5 uur
  • Juridische Handjes: 1 handje
Boek vrijblijvend gesprek
Het Juridisch Handje heeft de opdracht succesvol opgeleverd binnen 4,5 uur.

Succesvolle klant: