Overheid & onderneming

Overheid

Een juridische vraagstuk over de overheid?

De ingebrekestelling of de aanmaning is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Wij helpen u graag om te kijken waar u ondersteuning nodig heeft.

Wilt u uw woning verhuren aan derden en heeft u daar een huurovereenkomst voor nodig. Wij hebben een Juridisch Handje die dit helemaal volgens uw eisen kunnen opstellen. Geef aan wat u er graag in wilt hebben staan en wij personaliseren hem voor u.

De Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn om deel uit te maken van een aantal overeenkomsten, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden voor u opstellen zodat u deze kunt gebruiken. Wij kunnen de algemene voorwaarden ook toetsen. Wij helpen u graag.

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Wij kunnen de arbeidsovereenkomst voor u opstellen of waar nodig kunnen wij het ook controleren en kijken of het voldoet aan alle eisen.

De Kamer van Koophandel is een zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland het wettelijke Handelsregister bijhoudt. Andere landen hebben een vergelijkbare Kamer van Koophandel. Voor het inschrijven van uw eenmanszaak moet u dat doen bij de KVK en helpen wij u graag mee.

Wanneer u bent ingeschreven en de volgende stappen wilt ondernemen kunnen wij u daar ook in adviseren.

De besloten vennootschap is een rechtspersoon waarvan het aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam. Dit kan eenvoudig aangemaakt worden bij een Notaris waar wij goede connecties mee hebben. Wanneer u hierin geassisteerd wilt worden kunnen wij een Juridische Handje koppelen.

De rechtsvorm of ondernemingsvorm van een bedrijf of organisatie is de juridische vorm waarin deze is gegoten. Je hebt verschillende vormen en daar kunnen wij in helpen om te kijken welke het beste past bij de herstructurering

Ondernemening

​Een juridische vraagstuk over een onderneming?

Bij bedrijfsfinanciering zijn fusies en overnames transacties waarbij het eigendom van bedrijven, andere bedrijfsorganisaties of hun bedrijfsonderdelen wordt overgedragen of geconsolideerd met andere entiteiten.

Wij kunnen u hierin begeleiden maar ook hebben wij goede connecties die hierin kunnen ondersteunen. Wij geven u altijd het beste advies en helpen die ook tot uitvoering te brengen

Wanneer u juridisch advies zoekt over het procederen bij financiering of zekerheden zetten wij graag een Juridisch Handje in die gespecialiseerd is en u helemaal kunnen helpen tot het einde van het dossier.

Ondervind u problemen met het aanvragen van een faillissement of heb je hier vragen over. Wij hebben een Juridisch Handje die je hierbij kan ondersteunen en adviseren. Ze helpen je het hele proces begrijpend te maken en kijken mee wat het beste past bij uw situatie.