Politie & Justitie

Politie – Verkeersovertreding ​

Een juridische vraagstuk over verkeersovertredingen?

Wij kunnen u ondersteunen bij het bezwaar maken van een verkeersboete. Dit kan digitaal of per brief. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechter. Tegen zwaardere verkeersboetes maakt u geen bezwaar maar gaat u in verzet. Wij hebben Juridische Handjes die u hierbij kunnen ondersteunen.

Als u een snelheidsovertreding begaat heeft dit gevolgen. De straffen voor te hard rijden variëren tussen een boete en het innemen van het rijbewijs of voertuig. De straf die u krijgt hangt af van hoeveel u te snel heeft gereden. Wanneer u hier meer duidelijkheid over wilt krijgen of een bezwaar wilt indienen kunnen wij daarin helpen.

Wat gebeurt er als u de boete niet betaald​, dan kunt u worden gegijzeld. U wordt opgesloten in de gevangenis om u te dwingen de boete te betalen. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Er gaan een aantal stappen aan vooraf. U kunt zelf actie ondernemen om de gijzeling te voorkomen maar wij ondersteunen u graag hiermee. Wij hebben meerdere Juridische Handjes die dit kunnen oppakken.

Aangifte

Een juridisch vraagstuk over een aangifte?

Iedereen in Nederland heeft het recht om een aangifte te doen van een strafbaar feit. De politie moet in elk geval de aangifte opnemen bij zaken die onder het strafrecht vallen. Dit kan op verschillende manieren maar dit kunt u altijd voorleggen aan Juridische Handjes en dan pakken wij dit voor u op.

Wanneer u aangifte wilt doen dan kan dit altijd bij de politie. Dit kan gaan over een klachtdelict, zoals smaad of staking. Meld het feit dan bij de politie en vraag of de officier van justitie de dader wil vervolgen.

Het intrekken van een aangifte is niet mogelijk. Ook al heeft u spijt is dit niet mogelijk. Het is alleen mogelijk wanneer er sprake is van stalking, chantage, laster of smaad. Wij kijken graag mee met je situatie en adviseren je waar nodig.

Zijn uw gegevens misbruikt door een ander persoon dan uzelf. U weet van niets maar krijgt wel verschillende aanmaningen en rekeningen thuis. Kom dan snel in actie voordat het te laat is. Wij hebben Juridische Handjes die dit voor u kunnen oppakken.

Wanneer u merkt dat een klant of collega fraude heeft gepleegd kunt u hier in een onderzoek in starten. Wij kunnen u hiermee helpen met een Juridische Handjes.

Schade ​

Een juridische vraagstuk over een schade?

De Wet schuldsanering natuurlijke personen of Wsnp is een Nederlandse wet, die burgers een extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst. Wanneer u zich hiervoor wilt aanmelden heeft u een overzicht nodig van uw schulden. Wij kunnen dit voor u inzichtelijk maken!

Als slachtoffer van een misdrijf heeft u misschien iets opgelopen, een schade of letsel. U kunt dan een schadevergoeding vragen aan de dader via de strafrechter of civiele rechter. Soms kunt u ook op een andere manier vergoeding claimen. Wij hebben Juridische Handjes die hier kennis over hebben en het voor u kunnen uitvoeren.

Als u schade heeft door een ander kunt u soms schadevergoeding eisen. Er zijn verschillende manier om uw schade vergoed te krijgen en daar kunnen onze Juridische Handjes bij helpen.

Wanneer u gewond raakt door andermans schuld heeft u letselschade. Hiervoor kunt als slachtoffer een vergoeding te vragen. Dit kan op verschillende gebieden zijn zoals medische kosten, inkomensverlies of smartengeld. Betrek hier een Juridisch Handje bij om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. ​

U kunt smartengeld vragen wanneer u lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft opgelopen door toedoen van iemand anders. Dit is geld om uw led te verzachten, zoals emotionele pijn. Het smartengeld is onderdeel van uw totale schadevergoeding bij letselschade. Hoeveel smartengeld u kunt krijgen hangt af van uw situatie. Wij hebben verschillende Juridische Handjes die deze situatie kunnen uitzoeken en het smartengeld kan bepalen voor uw situatie.

Wanneer er een medische fout heeft opgetreden bespreek deze fout dan eerst met uw zorgverlener, dit kan uw (huis)arts of tandarts zijn. Daarna is het mogelijk om een klacht in te sturen waar wij u mee kunnen helpen. Wij kunnen via de rechter een schadevergoeding vragen dan regelt een Juridisch Handjes alles voor u.

Justitie

​Een juridisch vraagstuk over justitie?

Wat moet u doen bij het ontvangen van een uitnodiging voor een verhoor. Dit houdt in dat de politie u een aantal vragen wilt stellen, u kunt hier het beste gehoor aan geven. Dit kan zijnd at u een getuige of juist een verdachte bent van een strafbaar feit. Wij helpen u graag goed voor te bereiden om dit verhoor aan te gaan. Wij hebben goede Juridische Handjes die hier theoretisch sterk in zijn.

Wanneer u een strafbaar feit heeft gepleegd dan krijgt u hier straf voor. Dit kan komen vanuit het openbaar ministerie of de strafrechter. U zal hier een uitnodiging van krijgen of een dagvaarding. We helpen u graag om te kijken hoe je dit kan oppakken en wat u precies kunt verwachten.

Bij het ontvangen van een dagvaarding moet u naar de zitting gaan zodat al uw vragen kunt laten beantwoorden en dat u uw eigen verhaal kunt doen. Dit helpt de rechter bij het maken van zijn besluit. Wij helpen u graag goed voorbereiden voor dit gesprek.

Heeft u een bewijs van goed gedrag nodig voor bijvoorbeeld een sollicitatie of andere activiteiten. Wanneer u geen strafbare feiten heeft begaan krijgt u een VOG en kunt u deze aanleveren aan derden. Het is wel belangrijk om een VOG te bezitten die je op korte termijn hebt ontvangen waardoor de werkgever eigenlijk altijd akkoord gaat.​