Werk & Inkomen

Werk

Een juridische vraagstuk over werk?

Bij een tijdelijk contract heeft u een einddatum afgesproken. Uw werkgever beslist of hij u een contractverlenging aanbiedt. Dit moet uw werkgever u op tijd laten weten, dit is meestal het geval een maand voordat uw contract afloopt. Wanneer dit niet het geval is kunt u recht hebben op een aanzegvergoeding

Wilt u een tijdelijk contract verlengen en wilt u weten of alles klopt wat erin staat en wat uw rechten zijn. Onze Juridische Handjes zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en kunnen u het beste advies geven.

Wilt u zelf uw tijdelijk contract stoppen? Of krijgt u ontslag voordat uw contract is afgelopen? U heeft bepaalde rechten wat in uw voordeel is. Wij helpen deze graag voor u uitzoeken.

Werkgevers zijn verplicht om werknemers tijdig te laten weten of hun tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja onder welke voorwaarden. De reden hiervan is dat een werknemer op tijd zekerheid moet hebben zodat hij op zoek kan gaan naar een andere baan. Wanneer dit niet het geval is kunnen wij u helpen met het aanvragen van aanzegvergoeding.

De wet geeft aan dat tijdelijke contracten niet oneindig zijn en dat geldt voor elke werkgever. Heeft u drie tijdelijke contracten gehad of bent u bijvoorbeeld drie jaar in dienst bij uw werkgever, dan heeft u recht op een vast contract. Er bestaand uitzonderingen daarom kijken wij graag mee bij uw situatie.

Zit de eerste proeftijd erop of moet u nog beginnen, stel dan van tevoren duidelijk afspraken op waarin dit vast staat. Wat wordt er verwacht en kan er eventueel een tweede proeftijd komen. Wij zoeken graag een oplossing die past bij uw situatie. ​

Er kan bij het begin van een samenwerking een proeftijd worden afgesproken. De lengte van de proeftijd hangt enorm af van de lengte van het contract en van de cao waar u onder valt. Gedurende de proeftijd kan er vanuit beide partijen een contract worden opgezegd. De reden hiervoor kan best breed zijn maar moet wel onderbouwd worden.

Worden de tijden van het werk veranderd door de werkgever, dan hoeft u daar als werknemer niet altijd mee akkoord te gaan. Wanneer de reden niet duidelijk is kan je hierin gaan onderhandelen en met andere mogelijkheden komen. Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden.

Wilt u een arbeidsovereenkomst laten opstellen of laten controleren. Wij kunnen een Juridisch Handje hiernaar laten kijken en u hier een terugkoppeling over geven. Hij kan ook artikelen aanpassen en toevoegen waar nodig is.

Inkomen

Een juridische vraagstuk over een arbeidsvoorwaarden?

Bestaat er een kans dat u uw baan kwijtraakt? Dan is het mogelijk om aanspraak te doen bij het UWV. Dit kunnen wij voor u aanvragen en kijken of u voldoet aan de voorwaarden. Uiteindelijk beslist het UWV of u een WW krijgt. Wij kunnen u wel helpen met het advies en kijken we naar uw situatie.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het UWV helpen wij graag om een bezwaar in te dienen. Hierdoor kijken zij opnieuw naar de situatie en nodigen ze u vaak uit voor een persoonlijk gesprek. Wilt u hier meer informatie over ontvangen dan helpen wij graag met een Juridisch Handje.

Wilt u een bijstandsuitkering omdat u uw gezin of uzelf niet kunt onderhouden, dan kijken wij graag mee of u hier recht op heeft. Er zijn hiervoor voorwaarden waar u aan moet voldoen en wij lopen dit graag na met u.

Heeft u recht op een toeslag omdat u tijdelijk weinig of geen inkomen ontvangt. Maak een duidelijk overzicht van uw uitgaven. Kijk waar u op kunt besparen en met wie u afspraken kunt maken. Wij hebben Juridische Handjes die u in dit proces kunnen ondersteunen.

Bijstand & Werkloosheid

​Een juridische vraagstuk over bijstand & Werkloosheid

Wij controleren of de rekening en de incassokosten kloppen. Een verjaarde rekening hoeft u bijvoorbeeld niet te betalen. Klopt de rekening? Voorkom dan extra kosten en schakel een Juridisch Handje in.

Wilt u een tijdelijk contract verlengen maar weet u niet waar u op moet letten. Wij hebben goede Juridische Handjes die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht en veel kennis hebben van verschillende arbeidsgebieden. Wij geven u graag advies.

​Wilt een arbeidsovereenkomst laten opstellen of laten controleren. Wij kunnen een Juridisch Handje hiernaar laten kijken en feedback over geven. Hij kan ook artikelen aanpassen en toevoegen waar nodig is.

Ontslag

Een juridische vraagstuk over ontslag

Heeft u een ontslag gekregen of heeft de werkgever uw contract niet verlengt. Kijk dan goed of de werkgever zich aan de afspraken heeft gehouden. Wanneer dit is gegaan via het UWV of een rechter schakel dan een Juridisch Handje in die u hierin kan helpen.

Met een vaststellingsovereenkomst stoppen u en uw werkgever uw contract. U hoeft hier niet aan mee te werken. Vaak heeft u ruimte om te onderhandelen over de voorwaarden. Teken daarom niet direct, maar kijk eerst wat de gevolgen zijn voor uw WW-uitkering of transitievergoeding.

Bent u op staande voet ontslagen dan stopt uw contract direct. U zult geen loon meer ontvangen en ook geen uitkering krijgen van het UWV. Wij adviseren niet direct iets te ondertekenen. Wij raden aan te protesteren via een bezwaarbrief waar wij u graag in willen ondersteunen en adviseren. U heeft meerdere rechten waar u bewust van moet zijn.

Als uw werkgever failliet gaat, moet u op een aantal zaken letten. De curator kan uw contract opzeggen of u aan uw contract houden. U heeft hier bepaalde rechten wat wij voor u kunnen uitzoeken.

Wilt u een uitkering via het UWV vanwege een faillissement dan kan dat en vragen wij dit voor u aan. Wij zullen eerst met u in contact komen om de gehele situatie te bespreken.